ป้ายกำกับ: moderna

-

ใครที่กำลังรอวัคซีน “โมเดอร์นา” ต้องรีบอ่าน

“องค์การเภสัชกรรม” ส่งร่างสัญญ…