-

 

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,330 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 354,010 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,205 ราย เสียชีวิต 23 ศพ

 

กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 16,330 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 16,180 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 150 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 354,010 ราย

 

ส่วนผู้ที่หายป่วยกลับบ้านมี 9,205 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 268,046 ราย กำลังรักษา 118,493 และมีผู้เสียชีวิต 25 ศพ.

 

By admin