-

ตรวจสอบสถานะ รับเงินเยียวยา 4,000 บาท www.ม33เรารักกัน.comได้ตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ผู้ที่ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองตามหลักเกณฑ์ของโครงการ จะต้องเปิดใช้
งานและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 (หากไม่กดยืนยันภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ)

เมื่อทำตามขั้นตอนและผ่านการตรวจสอบพิจารณา ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินผ่านแอป “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22,29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน 2564

สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้ที่ร้านค้าเดียวกันกับโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 (เงินในแต่ละสัปดาห์ สามารถสะสมได้ แต่ต้องใช้ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564(สิ้นสุดโครงการ)

By admin