-

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

จุดเด่น
สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้
พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
อายุไม่เกิน 60 ปี
วงเงินกู้
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลากู้
5 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ( KTB )

By