-

เตรียมเปิดจุดลงทะเบียน “เรารักกัน” รับเงิน 4,000 บาท สำหรับคนไม่มีสมาร์ตโฟน

จากกรณีวันนี้ เป็นวันแรกที่โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เปิดให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยมีคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เรารักกัน ดังนี้

– สัญชาติไทย
– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564
– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ
– ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีการหารือกับกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย เพื่อหาวิธีช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ที่ไม่มีโทรศัพท์สำหรับการลงทะเบียน “เรารักกัน” ระบุว่า เบื้องต้นอาจจะใช้วิธีการนำเจ้าหน้าที่ไปตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานต้องการเข้าร่วมโครงการเรารักกัน อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ลงทะเบียนนั้น คงต้องเริ่มหลังจากที่ปิดรอบลงทะเบียนทั่วไปหรือรอรอบลงทะเบียนทบทวนสิทธิ

ขณะเดียวกันก็ได้รับการประสานจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอให้ไปตั้งจุดรับลงทะเบียนที่โรงงาน เพราะมีพนักงานที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟนกว่า 1,000 คน จะได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงที เพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ 5 เท่าครึ่งถึง 7 รอบ มากกว่า 1 แสนล้านบาท

By admin