-

              หลังจากเวลา 12.00น. ของวันที่ กลุ่มผู้ค้าน้ำมันปตท.และบางจาก ได้ประกาศปรับลดราคากลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ที่ลดลงเพียง 15 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันมีดังนี้

 

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

บนซิน 95                           33.16 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95                  25.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20              24.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91                  25.48 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85              20.39 บาท/ลิตร

กลุ่มน้ำมันดีเซล

B7                                      26.59 บาท/ลิตร

B10                                    23.59 บาท/ลิตร

“โดยราคาดังกล่าว ยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันท้องถิ่น”

 

By admin