-

กระทรวงการคลังเอาจริง ระงับสิทธิชั่วคราวเพิ่มเติมอีก 7 ราย สำหรับการค้าที่ทำผิดเงื่อนไข “โครงการเราชนะ” รวมร้านค้าที่ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว 2,912 ราย

โฆษกกระทรวงการคลัง แจงเรื่องระงับสิทธิ์ชั่วคราวเพิ่มอีก 7 ร้านค้า เนื่องจากตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขของโครงการ “เราชนะ” และได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสหากพบเห็นผู้ประกอบการมีพฤติกรรมในการทำผิดเงื่อนไขหรือจุดประสงค์ของโครงการของรัฐบาล

กระทรวงการคลังยังได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการค้าภายใน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขยายผลเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทางกระทรวงการคลังจึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์สำหรับโครงการช่วยเหลือในอนาคต ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ทางโครงการได้วางเอาไว้อย่างเคร่งครัด เพราะนอกจากถูกตัดสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐแล้ว ผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ทั้ง 7 ราย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำเป็นจะต้องยื่นเรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีข้อความแจ้งไปยังแอปพลิเคชั่น”ถุงเงิน” หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด จะต้องถูกดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบของโครงการต่อไป

กระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าขณะนี้ มีผู้ประกอบการอาทิเช่น ร้านธงฟ้าราคาประหยัด , ร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าในโครงการเราชนะ ลงทะเบียนรวมจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

By admin