-

สินเชื่อสำหรับคนเงินเดือนน้อย สินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารกสิกรไทย

อีกหนึ่งตัวช่วยด้านการเงินสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทัน วันนี้ขออนุญาตพามารู้จักกับสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยสินเชื่อเงินด่วน “xpress Loan” ที่สมัครง่ายๆใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว

 

สินเชื่อตัวนี้เหมาะมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป กลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ เพียงแค่ท่านมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รายได้สำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องไม่ต่ำกว่า 7,500 บาท และสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการประกอบอาชีพสำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการจะต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

 

สำหรับกรณีที่ได้รับวงเงินตั้งแต่ 6,000 บาทจนถึง 20,000 บาท สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ 12,18,24 เดือนเท่านั้น

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครก็มีดังนี้
สำหรับบุคคลธรรมดา
บัตรประชาชนตัวจริง
เอกสารแสดงรายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับผู้ที่เดินบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบรายได้)
กรณียื่นกู้ในนามนิติบุคคล/ ห้างหุ้นส่วน
บัตรประชาชนตัวจริง
เอกสารแสดงรายได้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลจะต้องยื่นใบคำขอจดทะเบียน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคลเข้ามาด้วย

 

สำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบริการลูกค้าโทร 02 888 8888

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สมัครออนไลน์ ที่นี่

By admin