-

หลังจากที่ราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุกจำนวนหนึ่ง ได้รวมตัวกันออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการนัดรวมตัวกันของรถบรรทุกกว่า 1000 คัน บนเส้นทางสายต่างๆ และประกาศว่าจะงดให้บริการขนส่งสินค้าลง 20% ของเจ้าหน้าที่ให้บริการในปัจจุบัน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงผลกระทบเรื่องความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันดีเซลในภาคการขนส่ง 

 

จากการแสดงออกของกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งและกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกทำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่มีคำสั่งให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาแนวทางและหามาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดผลกระทบดังกล่าว อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจและ ลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจการขนส่ง 

 

ในส่วนของ กรมขนส่งทางบกมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์  จะต้องดำเนินการเร่งทำความเข้าใจและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

 

อย่างไรก็ตามพวกเราพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรต่อไป ทางเพจของเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและร่วมช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน และทางเพจจะเกาะติด และคอยอัพเดทสถานการณ์ข่าวสารให้เพื่อนๆได้ทราบ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สู้ต่อไปด้วยกันครับ 

 

ผู้ประกอบการขนส่งและกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก โวย เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมัน พร้อมประกาศหยุดขนส่งสินค้าชั่วคราว 

 

By admin