-

ธนาคารตอบรับมาตรการล่าสุด ในการช่วยเหลือลูกหนี้ กำหนดเร่งฟื้นฟูวันที่ 3 กันยายนนี้

ทางสมาคมธนาคารไทย แบงค์ชาติ แล้วมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รักษาอาการ covid 19 จัดกลุ่มลูกค้ารายย่อยและลูกค้า sme ซึ่งจะมีผลทันทีในวันที่ 3 กันยายน 2564

ทางรองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ธปท. (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ได้ออกมากล่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการออกมาตรการการแก้ไขหนี้เดิม และช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ โดนปรับให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและสถานการณ์โควิคที่รุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งจะช่วยลูกหนี้ประคองสถานการณ์ให้สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ และต้องคิดคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างตั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

เนื่องจากสถาบันการเงินจะพิจารณาช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้การธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เร่งรัดและการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่องและใกล้เคียง

ส่วนประธานสมาคมธนาคารไทย โดยนายพยง ศรีวนิช ได้ออกมากล่าวเสริมว่า ธนาคารที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งในกลุ่มลูกค้า sme และลูกค้ารายย่อย

ซึ่งหลังจากที่การธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศมาตรการช่วยออกมาอย่างเป็นทางการ การสถาบันการเงินในแต่ละแห่ง ได้ตอบรับและเข้าร่วม และจัดทำทางเลือกเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในแต่ละกลุ่ม

สำหรับมาตรการที่ประกาศใช้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ก็จะมีโครงการ ดังนี้

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ sme ทางธนาคารจะทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อ และจะเพิ่มโอกาสความช่วยเหลือไปยังกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูให้ได้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น โดยวิธีการคือ ธนาคารจะขยายวงเงินสินเชื่อให้แก่ ลูกค้า sme ที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมต่ำ หรือผู้ประกอบการที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงิน และใช้เงินทุนส่วนตัวในการประกอบอาชีพ และทางธนาคารก็ได้เพิ่มการค้ำประกันและปรับลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันกับลูกหนี้ กลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจนักท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง เพื่อจะเลือกให้สถาบันการเงินชุมเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นสถาบันการเงินที่เข้าร่วมจัดทำมาตรการ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อฟื้นฟูมายัง การธนาคารประเทศไทย แบ่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมา ซึ่งสามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564

2.มาตรการต่อมา ได้มีมาตรการกำหนดเกณฑ์การผ่อนปรนเกี่ยวกับสินเชื่อลูกหนี้รายย่อยเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะเป็นสินเชื่อในกลุ่มของบัตรเครดิต , สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอล เพื่อจะช่วยลดภาระในการชำระหนี้ เรื่องถึงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ โดยประกาศให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 จนถึงสิ้นปี 2565

โดยทางธนาคารจะขยายเพดานวงเงินเพิ่มให้เป็น 2 เท่า ของเงินเดือน ธนาคารได้เพิ่มข้อกำหนดให้ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ พร้อมทั้งจะช่วยตรึงอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตให้อยู่ที่ 5% ไปจนถึงสิ้นปี 65

ทั้งนี้สมาคมธนาคารไทย และการธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งหวังสูงสุดถึงคนรักในการรับราชการใหม่ จะทำให้ลูกนี้เข้าถึงความช่วยเหลือตรงจุด ทันเหตุการณ์และได้ผลจริง เพื่อให้ทุกฝ่ายผ่านเหตุการณ์ในช่วงวิกฤติครั้งนี้ไปได้

By admin