-

การผลักดันการแก้ไขกฎหมายประกันสังคม เพื่อเปิดช่องให้ผู้ประกันตนเพื่อให้สามารถนำเงินออกมาใช้ได้ก่อนเกษียณ ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและใกล้จะเป็นความจริงแล้ว

หลังจากเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผย และกล่าวถึงนายจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดชลบุรี ได้เสนอให้มีการพิจารณาขอให้นำเงินสมทบของผู้ประกันตนมาใช้ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส covid-19

นางเธียรรัตน์กล่าวว่า จากกรณีที่นายจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.จังหวัดชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ออกมาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนมาใช้ก่อน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยให้คำนึงถึงสถานะความมั่นคงของกองทุน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และยังให้ความสำคัญที่เล็งเห็นถึงอนาคตของกองทุนประกันสังคม

และนางเธียรรัตน์ยังได้กล่าวอีกว่า กรณีการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนในอนาคตมาใช้ก่อนนั้น ในเรื่องนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีแนวคิดก่อนจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วก็ได้ตอบรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่างๆ โดยมีการประชุมหารือ เพื่อพูดคุย รายงานความคืบหน้า รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้พยายามหาช่องทางต่างๆ ให้ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน โดยให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประกันสังคมหลายครั้ง ตลอดจนให้สำนักงานประกันสังคมหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา และประสานงานกับกระทรวงการคลัง

นางเธียรรัตน์กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมนั้น ขณะนี้ได้ผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนแล้ว และได้ยกร่างปรับปรุงกฎหมายในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถนำเข้าคณะกรรมการร่างกฏหมายกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมาย จากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ก่อนนำเข้าสู่สภาพิจารณาแก้ไขต่อไป

By admin