-

9 มาตรการเข้ม คุมโควิด กทม.ห้ามจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อแพร่โรค  ปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด 14 วัน ร้านอาหารนั่งในได้เกิน 3 ทุ่ม ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดได้แค่ 5 ทุ่ม

พล.ตอ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบปฏิบัติตามข้อกำหนดของศบค.ซึ่งได้ประกาศในวันที่16 เม.ย.64 ให้ กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและปฏิบัติมาตรการต่างๆไม่น้อยกว่า 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ศบค. มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)

9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน กทม. ดังนี้

ข้อ 1) ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

(1) ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
(2) ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 2) ปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร สั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน

ข้อ 3) ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะนำไปบริโภคที่อื่นได้ไม่เกิน 23.00 น.

ข้อ 4) จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามบริโภคในร้าน

ข้อ 5) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. งดให้บริการในส่วนของตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

ข้อ 6) ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ร้านที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น.

ข้อ 7) สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

ข้อ 8) งดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง

ข้อ 9) ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้บุคลากรปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อ

By admin