-

หลังจากเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. ได้ประกาศมาตรการควบคุม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด คือกรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ชลบุรี,สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์ ,สมุทรสาคร, ปทุมธานี ,นครปฐม ,ภูเก็ต, นครราชสีมา ,นนทบุรี, สงขลา, ตาก ,อุดรธานี ,สุพรรณบุรี,สระแก้ว,ระยอง และขอนแก่น

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แถลงว่า CP ALL ได้กำชับไปยังร้านทุกสาขาในพื้นที่ทั้ง 18 จังหวัดโดยทันที ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 เพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการ ร้าน 7/11 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดจะเปิดให้บริการเวลา 04.00–23.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปรงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ทางร้าน7/11 ยังเข้มงวดในการปฎิบัติตามหลักป้องกันของพนักงาน ทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิร่างกายทั้งพนักงานและผู้มาใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของร้าน ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงเชื่อมั่นได้ทุกครัง เมื่อเข้าใช้บริการ

By admin